Consultanta de mediu

cheCauți cheia unei afaceri verzi și durabile?

Contactează experții Eurosun Management & Consulting

Fără dezvoltare durabilă, standardele de viață vor scădea drastic. Tocmai de aceea utilizarea eficientă a resurselor și măsurile de prevenire a poluării mediului sunt deosebit de importante. Din acest motiv, SC Eurosun Management & Consulting SRL a extins contextul de externalizare a serviciilor și în domeniul protecției mediului.

De ce este SC Eurosun Management & Consulting SRL cea mai bună alegere pentru externalizarea serviciilor de mediu? Pentru că echipa dispune de o pregătire profesională specializată în elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare din fonduri nerambursabile, integritate profesională, comunicare eficientă, experiență de lucru la toate nivelele, competență și experiență în domeniu de aproape zece ani. Pe scurt, dispune de tot ce e necesar pentru a valorifica ideile inovatoare din domeniul protecției mediului în proiecte fezabile. Compania își adaptează oferta în funcție de profilul clientului, având ca scop principal furnizarea de servicii profesioniste și câștigarea respectului colaboratorilor și beneficiarilor.

Astfel, SC Eurosun Management & Consulting SRL mai oferă servicii de consultanţă financiară agenţilor economici și în scopul finanţării proiectelor de investiţii în industrie, infrastructură, cercetare-dezvoltare, utilităţi publice, dezvoltare regională, ocuparea şi formarea personalului. Proiectele implementate și aflate în curs de implementare în 2013 se ridică la o valoare de peste 500 de milioane de euro, în domeniul producție și prestări servicii pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii. SC Eurosun Management & Consulting SRL este atestată de Ministerul Mediului să elaboreze toate studiile de mediu necesare pentru obținerea actelor de reglementare.

Compania oferă soluții de consultanță și reprezentare a clienților în instanțele de judecată, precum și consultanță și realizare a tuturor tipurilor de lucrări în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Firma a câștigat de-a lungul timpului o experiență însemnată în elaborarea studiilor de mediu solicitate de autoritățile competente din domeniu. Consultanții SC Eurosun Management & Consulting SRL au în palmares numeroase proiecte implementate cu succes, tehnicile și metodele aplicate fiind dezvoltate continuu și aduse la un standard calitativ capabil să satisfacă cele mai riguroase criterii de selecție.

Societatea EUROSUN MANAGEMENT&CONSULTING vã oferã servicii integrate de consultanţã şi evaluare în domeniul protecţiei mediului la cele mai înalte standarde de profesionalism şi competenţã. Datorita parteneriatului pe care il avem cu societatea S.C Divori Prest S.R.L, am castigat experienta in elaborarea studiilor de mediu solicitate de autoritatile competente din domeniu. Situatã pe poziţia nr. 564/ 28.02.2013  în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, echipa noastrã pune la dispoziţia Dumneavoastrã:

A.
Externalizare servicii de mediu

 • reprezentarea companiei în relația cu autoritățile competente de mediu;
 • audit de deșeuri și program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat (conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor);
 • întocmirea fișelor de evidență a gestiunii deșeurilor;
 • calculul sumelor datorate la Fondul pentru mediu și întocmirea declarațiilor;
 • instruirea personalului privind obligațiile proprii de protecția mediului;
 • calculul şi raportarea emisiilor pentru E-PRTR (Registrul European al Poluantilor Emiși și Transferați);
 • Raport Anual de Mediu pentru obiectivele IPPC;
 • reglementarea activității din punct de vedere al protecției mediului (obținerea avizului/acordului/autorizației/autorizației integrate de mediu);
 • asigurarea conformării cu legislația de mediu aplicabilă;
 • elaborare studii de mediu necesare în procedurile de reglementare;
 • studii de soluție privind eliminarea efluenților, managementul deșeurilor periculoase, decontaminări;
 • monitorizarea integrata a factorilor de mediu (prin laboratoare acreditate RENAR);
 • alte evidențe și raportări lunare/semestriale/anuale către autoritățile de mediu;
 • informare cu privire la acte normative în domeniul protecției mediului și asigurarea aplicării corecte a acestora.

B. Elaborare studii de mediu pentru obtinerea actelor de reglementare

RM – Raport de mediu
RIM – Raport privind impactul asupra mediului
BM – Bilanț de mediu
EA – Studiul de evaluare adecvată
RA – Raport de amplasament
RS – Raport de securitate


C. Consultanţã juridicã

 • asistență și reprezentare juridică în litigii generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului
 • redactare plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenție, răspuns la întâmpinare,etc.

D.  Consultanţã GES

 • documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor GES;
 • documentaţii tehnice pentru alocarea de cote de certificate GES;
 • administrarea conturilor RNGES (Registrul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Serã);
 • documentaţii tehnice necesare pentru verificarea, validarea şi efectuarea decontărilor la RNGES referitoare la emisiile de CO2.

CLIENTI

Asociatia Rangerilor din Romania consultanta in domeniul mediului
SC SOCERAM SA Amenajare hidroenergetica pe raul Buzau – consultanta in domeniul mediului