Servicii

SC Eurosun Management & Consulting SRL ofera:

 • Servicii de consultanta pentru intocmirea proiectelor:
 1. Alegerea celei mai bune oferte de finanţare
 2. Intocmirea cererii de finantare
 3. Elaborare studiu de fezabilitate
 4. Elaborare plan de afaceri
 5. Realizarea de analize economice (analiza cost – beneficiu)
 6. Intocmire memoriu tehnic
 • Servicii de consultanta in implementarea proiectelor:
  1. Asistenta in pregatirea documentelor suport pentru proiectul selectat
  2. Asistenta in rezolvarea solicitarilor Autoritatii Contractante
  3. Consultanta in etapa de pregatire a documentelor aditionale pentru etapa de precontractare
  4. Asistenta in implementarea proiectului ( dosare achizitii, dosare cereri de rambursare, rapoarte de progres, etc)
English:

Services:SC Eurosun Management & Consulting SRL can provide:

Consulting services for elaborating projects:

1. Choosing the best financing offer
2. Providing the financing request
3. Elaborating the feasibility studies
4. Elaborating the business plan
5. Providing financial business analysis on profit and costs
6. Elaborating technical explanatory reports

Consulting services in implementing projects:

1. Assistance on preparing support documents for selected project
2. Assistance in answering any request of the contracting-party
3. Consultancy in elaborating additional documents for pre-contract phase
4. Assistance in implementing projects (acquisition files, refunding request files, progress records)